Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

About

•Họ Và Tên: Nguyễn Quốc Trưởng
•NickName: KenjiVN
•Giới Tính: Nam
•Ngày sinh: 28/07/1992
•Quê Nội: Nam Định
•Quê Ngoại: Nam Định
•Nơi ở: Hoàng Mai - Hà Nội
•Dân Tộc: Kinh
•Tôn Giáo: Không
•Phone: tạm thời private
•Đang: Học đại học
•Sở thích: Music, game, phim, IT,..
•Chuyên môn: . . . .
•Website: KenjiVN.Net
•Liên hệ: