Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Showing posts with label Võ Lâm Truyền Kỳ. Show all posts
Showing posts with label Võ Lâm Truyền Kỳ. Show all posts

Wednesday, January 18, 2012

Lệnh chuyển phím tắt trong VLTK !!!

Lệnh chuyển Mặc Định sang Kết Hợp cho nút Q, W, E ...
 /AddCommand Q ? DirectShortcutSkill(0)
/AddCommand W ? DirectShortcutSkill(1)
/AddCommand E ? DirectShortcutSkill(2)

Gán nút đi bộ-chạy R
/AddCommand R ? Switch([[run]])

Gán nút lên - xuống ngựa M
/AddCommand M ? Switch([[horse]])

Gán nút ngồi thiền V
/AddCommand V ? Switch([[sit]]

Gán nút lên - xuống ngựa M thành nút số 4
/AddCommand 4 M Switch([[horse]])

Chuyển PK ĐS và Chiến Đấu bằng phím 4-5-6
/AddCommand 4 Pk1 Switch([[pk]],1)
/AddCommand 6 Pk1 Switch([[pk]],2)
/AddCommand 5 Pk0 Switch([[pk]],0)
Lưu ý các con số ở cuối dòng lệnh tương ứng với 0(luyện công), 1(chiến đấu), 2 (đồ sát)... Nếu muốn bạn có thể phân phối theo kiểu khác tùy thích!

Lệnh đi bộ R vào nút chuột phải thì dùng lệnh sau:
/AddCommand RButton R Switch([[run]])

Hoặc gán lệnh lên xuống ngựa M vào chuột phải
/AddCommand RButton M Switch([[horse]])

Khinh công bằng chuột phải
/AddCommand RButton ? DirectShortcutSkill(1)

- Đi xa phu 1: ClickPos "240,275"
- Đi xa phu 2: ClickPos "240,290"
- Đi xa phu 3: ClickPos "240,205"